Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE REFERITOARE LA POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Respectăm dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la viață privată.

Operatorul care va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de operator de date cu caracter personal:

Societatea SC DELICII RAW SRL,  persoană juridică română având sediul în Timișoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr 5, județul Timiș, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J35/819/2014, având CIF RO32970901, email: biofresh.tm@gmail.com

 1. Prin prezenta notă de informare menționăm că, printre tipurile de informații personale pe care le colectăm se numără: a) numele si prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa dvs.; b) informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing sau în cursul participării la concursuri, tombole sau anumite oferte promoționale; c) recenzii și opinii referitoare la serviciile noastre; d) orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.
 2. Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract, există posibilitatea de a nu putea să vă oferim anumite servicii, de exemplu: dacă nu ne furnizați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care doriți sa faceți o rezervare sau o comandă, nu vom putea să efectuăm rezervarea sau comanda
 3. Vă menționăm că respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
 4. Protejăm confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani, trebuie să obțineți consimțământul sau autorizația părinților sau tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale
 5. În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dvs. pentru a vă servi mai bine și a vă îndeplini nevoile speciale (de exemplu, pregătirea mâncării fără includerea unor alimente la care sunteți alergic, furnizarea accesului pentru persoanele cu dizabilități).
 6. Aceste date vor fi păstrate pe toată perioada derulării contractului nostru de prestări servicii și încă o perioadă de 5 sau 10 ani, conform legislației fiscale, pentru eventuale controale ulterioare.
 7. Colectăm și prelucrăm datelor dumneavoastră personale, în următoarele scopuri:
  • Pentru a vă putea rezerva un loc în cadrul restaurantului
  • Pentru a putea îndeplini comenzile efectuate de dvs. (cu ridicare personală sau livrare)
  • Pentru feedback: interesul nostru legitim este de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri
  • În scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.
  • În vederea unor comunicări prin e-mail, telefon sau SMS pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, pentru a finaliza o rezervare online, sau pentru a va informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute în perioada petrecută în restaurantul nostru
  • În scopul analizei în vederea îmbunătățiri calitative a serviciilor noastre: avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele, gradul de repetitivitate și pentru a găsi cele mai bune soluții în vederea remedierii acestora.
 8. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
 9. Respectăm și asigurăm în mod strict confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste date sunt prelucrate de angajați ai societății cu atribuții specifice în acest sens care au și obligația păstrării confidențialității datelor cu caracter personal.
 10. De asemenea, menționăm că nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal decât autorităților statului și societății de contabilitate angajate, în vederea prelucrării datelor financiar-contabile.
 11. În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:
  • Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
  • Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
  • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
  • Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
  • Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
  • Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

 1. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat este de natură să împiedice derularea contractului pe care dumneavoastră l-ați încheiat cu societatea noastră.
 2. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui printr-o solicitare scrisă la adresa biofresh.tm@gmail.com. Dacă sunteți nemulțumit de raspunsul primit, aveți posibilitatea să vă adresați Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, bv. Gen. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, email: anspdcp@dataprotection.ro

Comments are closed.